CV-BEHEER

FinCom kan uw vastgoed structureren in een fonds. Dat kan een Commanditaire Vennootschap (CV) zijn, maar ook een Fonds voor Gemene Rekening (FGR). FinCom kan tevens optreden als beheerder. Daarnaast kan FinCom bemiddelen en adviseren bij het vinden van het vreemde vermogen (bijv. hypothecaire bankleningen) en het eigen vermogen (stille vennoten).

Student Housing I CV

FinCom CV-beheer BV is de beherend vennoot van de Commanditaire Vennootschap Student Housing I. Deze CV heeft geïnvesteerd in 20 studentenpanden in Eindhoven (17), Breda (1), Nijmegen (1) en Arnhem (1). Het betreffen in totaal 120 studentenunits en 5 winkels in de plint. De panden zijn gefinancierd door een hypotheeklening (EUR 4 mln) en door stille vennoten (EUR 3,4 mln). De CV is gestart begin juli 2017. De intentie is dat de panden worden verkocht na 7-10 jaar. Er wordt niet geherinvesteerd in nieuwe panden. De huurinkomsten worden na kosten, rente en aflossing elk kwartaal uitgekeerd aan de stille vennoten. Het juridische eigendom van de panden ligt bij Stichting Student Housing I. Het te verwachten totaalrendement bedraagt 8-10% per jaar. Daarnaast zijn de panden gemoderniseerd, aangepakt op energiegebied en dragen bij aan een fraaier stadsgezicht. Deze CV is nu gesloten en het is niet meer mogelijk deel te nemen.

U kunt hier de flyer inzien.

Student Housing II CV

FinCom CV Beheer II BV is de beherend vennoot van de Commanditaire Vennootschap Student Housing II. Deze CV heeft geïnvesteerd in 10 (studenten)panden in Eindhoven (8), Breda (1) en Arnhem (1). Het betreffen in totaal 75 (semi-)zelfstandige woonunits en 4 winkels in de plint. De panden zijn gefinancierd door een hypotheeklening (EUR 5,35 mln) en door stille vennoten (EUR 3,5 mln). De CV is gestart half juni 2019. De intentie is dat de panden worden verkocht na 7-10 jaar. Er wordt niet geherinvesteerd in nieuwe panden. De huurinkomsten worden na kosten, rente en aflossing elk kwartaal uitgekeerd aan de stille vennoten. Het juridische eigendom van de panden ligt bij Stichting Student Housing II. Het te verwachten totaalrendement bedraagt 8-10% per jaar. Daarnaast zijn de panden gemoderniseerd, aangepakt op energiegebied en dragen bij aan een fraaier stadsgezicht. Deze CV is nu gesloten en het is niet meer mogelijk deel te nemen.

U kunt hier de flyer inzien.

CV Brabant Property

Brabant Property CV-Beheer BV is de beherend vennoot van de CV Brabant Property. De CV belegt in verschillende panden in m.n. Noord Brabant. De portefeuille is nog in opbouw. Ook bij deze CV worden de panden gemoderniseerd, aangepakt op energiegebied en dragen ze bij aan een fraaier stadsgezicht. Het is niet mogelijk toe te treden tot deze CV. Het juridische eigendom ligt bij Stichting Brabant Property.

Begin 2019 schreven wij een artikel in "De HypotheekAdviseur". Titel is "Beleggen in een vastgoed CV". U kunt het artikel hier inzien.

Medio 2019 schreven wij een artikel in "De HypotheekAdviseur". Titel is "Beleggen in studentenpanden: . U kunt het artikel hier inzien.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roland de Die
T: +31 (0)6 2038 4039
roland.de.die@fincomcf.nl

Erik Bongaerts
T: +31 (0)6 5130 0525
erik.bongaerts@fincomcf.nl